IBCG | NE KADAR KURUMSAL DÖNÜŞÜM
1853
post-template-default,single,single-post,postid-1853,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

NE KADAR KURUMSAL DÖNÜŞÜM

NE KADAR KURUMSAL DÖNÜŞÜM

NE KADAR KURUMSAL DÖNÜŞÜM?

Kurumsal dönüşüm kavramı özellikle son 20 yılda orta ve büyük ölçekli aile şirketlerinin hemen hepsinde mutlaka ulaşılması gereken stratejik bir hedef haline geldi. Ancak, firmanın bir sonraki kuşağa güçlü bir şekilde geçmesi için ne kadar kurumsallaşması gerektiği yada ne zaman kurumsallaşması gerektiği bir çok şirket taradından göz ardı ediliyor. Bunun sonucunda; amacına uymayan kurumsallaşma projeleri için harcanana yüzbinlerce dolar, yüzlerce saat mesai ve mutsuz çalışanlar, hayal kırıklığı içindeki patronlar karşımıza çıkıyor.
Aşağıda, kurumsallaşma olgusunu en sade ve yalın şekilde tanımlayıp 4 başlık altında yapılması gerekenleri anlatmaya çalışacağım.

1- BİR ŞİRKETİN KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİREBİLMESİ İÇİN NELER GEREKİYOR?

Kurumsallık, en basit tanımı ile bir şirketin kısa dönem ve uzun dönem tüm faaliyetlerinin belirli bir plan dahilinde gerçekleşmesi ve organizasyonda bu planın uygulama alanının kurallarının önceden konulmuş olması ve planı uygulayan herkesin görev ve sorumluluklarının net bir şekilde önceden belirlenmiş olması demektir. Bu tanımla beraber, Kurumsal dönüşüm firmanın stratejik diğer hedeflerinden ayrı düşünülmemelidir. Kurumsal dönüşüm şirketin ana stratejik amaçlarından biri olmalı ve firma stratejisini nasıl desteklediği net bir şekilde tanımlanmalıdır.
Şirketin vizyonu basit ve anlaşılır olacak şekilde yeniden belirlenmeli ve hiyerarşi piramidinin en üstünde kalacak şekilde aşağıya doğru kırılmalıdır.
Kısaca özetlemek gerekirse; öncelikle stratejik amaçlar, sonra stratejik hedefler, aksiyonlar, başarı kriterleri belirlenmeli ve tüm bu kırılımı destekleyecek iş süreçlerin tasarımı yapılmalıdır.
Kurumsal dönüşümün operasyonel kısmı aslında tam da burada başlıyor. KPI setleri oluşturulurken ve mevcut durum ölçülürken söz konusu KPI’ların başarılması için hangi süreçlerin iyileştirilmesi gerektiği, hangi süreçlerin yeniden oluşturulması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkacaktır.
Son olarak; Kurumsal Dönüşüm Projesinin proje adımları ve çıktıları net olarak belirlenmeli ve şirketin en tepesindeki yönetim kurulu ile en altındaki çalışana kadar herkes, neyi niçin yaptığını bilmelidir.

2- BİR ŞİRKET BÜYÜME YOLUNDAYSA NEDEN KURUMSALLAŞMALI? KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜN BİR ŞİRKETE GETİRİSİ NEDİR?

Sürdürülebilir bir büyüme için kurumsallaşma gerekir. Ülkemizde, aile şirketlerine baktığımızda 3. Kuşağa geçen çok fazla şirket göremezsiniz. Üçüncü kuşakta devam eden şirketlerin tamamı kurumsallaşma sürecini başarı ile tamamlamış şirketlerdir.

Ancak, kurumsallık her durumda ve her zaman olması gereken bir kavram değildir. Bu yüzden firmanın kendisine soracağı soru şu olmalıdır: “Kurumsallaşmalımıyım” veya “Ne kadar Kurumsallaşmalıyım”. Bu iki sorunun cevabı kurumsal dönüşüm projelerinin başarısında önemli yer edinen en temel faktörlerdir. Örnek vermek gerekirse; 10 – 15 çalışanı olan orta düzey bir küçük bir üretim firmasının kurumsal olmak gibi bir hedefi olmamalıdır. Firmanın sahibi aynı zamanda işin birebir operasyon tarafındadır ve çalışanları ile, müşterileri ile, tedarikçileri ile kurduğu başarılı iletişim ve hızlı karar almayı gerektiren konularda geliştirdiği süreçler metodolojisi ile başarılı olmuştur. Kurumsallaşmak bu firma için anlamlı değildir. Ancak firmanın müşteri sayısı, tedarikçi sayısı, çalışan sayısı ve cirosu arttıkça aynı karlılık seviyesini ve hatta mevcudiyetini sürdürebilmesi için kurumsal bir dönüşüme girmesi kaçınılmaz durum olacaktır.

3- KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK İÇİN ŞİRKETLERİN İK DEPARTMANLARININ NELERE DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR? KURUMSAL BİR ŞİRKET OLABİLMEK İÇİN İK’NIN DÖNÜŞÜMÜ NEREDE BAŞLATMASI GEREKİYOR?

IK bu sürece öncelikle sermayedarlardan başlamalı. Sermayedar menfaatleri ile kurum menfaatleri birbirinden net bir şekilde ayrılmalıdır. Bunun için; iş süreçlerinden, yönetim ve organizasyona, ortaklık yapısından, aile bireylerinin birbirleriyle olan iş ilişkilerine, hisse ve mal yönetimi ve devirlerine kadar pek çok ilişkileri düzenleyen bir aile anayasası oluşturulmalıdır.

4- KURUMSAL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ UYGULAYAN ŞİRKETLERDE İLK 5 ADIMI NE OLMALI?

  • Kurumsal Dönüşüm Projesinin şirket içinde içselleştirilmesi için gerekli iletişim çalışmasının yapılması gerekir.
    • Doğru işe doğru insan kaynağının yerleştirilmesi her zaman olduğu gibi çok kritik bir konudur.
    • İş analizlerinin yapılması ve tüm iş süreçlerinin çıkartılması gerekir.
    • Organizasyondaki her bir kişinin görev, yetki ve sorumluklarının belirlenmesi gerekir.
    • Ölçemedeğin işi yönetemezsin. Kurumsal karne ve performans yönetim sisteminin oluşturulması öncelikli adımlarıdan biridir.

ÖZGÜR YANILMAZ, BAŞ DANIŞMAN
IBCG İSTANBUL STRATEJİK İŞ YÖNETİMİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.