IBCG | Mali Müşavirlik ve Denetim Danışmanlığı
935
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-935,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Mali Müşavirlik ve Denetim Danışmanlığı

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

 Firma Değerlemeleri

•          Konsolide Mali Tabloların Hazırlanması

•          Nakit Akış Planlama Ve Yönetimi

•          Kar Merkezi Yönetimi

•          IFRS – IASB Dönüşümleri ( TFRS – TMS )

•          Genel Raporlama Sistem Geliştirmeleri

•          Maliyet Muhasebesi Sistem Kuruluşu Ve Geliştirilmesi

•          Yönetim Raporlama Sistemi Oluşturma

•          Şirket Birleşme Ve Bölünmeleri

•          Şirket Satınalma Ve Devirleri

MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Vergi Yönetim Hizmetleri

•       Teşvik Danışmanlığı

•       KDV Çözümleri ve KDV İadeleri

•       Enflasyon Muhasebesi Çözümleri

•       Yönetim Kurulu Danışmanlığı

•       Hissedarlar Ve Yönetim Kurullarıyla İlgili Hizmetler

•       Uluslar Arası Muhasebe Standartlarına Göre Raporlama

•       Finansal Tabloların Yabancı Para Cinsine Çevrilmesi Ve Yabancı Dilde Hazırlanması

•       Risk Ve Fırsat Analizleri

•       Muhasebe Kayıt Sisteminin Oluşturulması Ve  Geliştirilmesi

•       Sabit Kıymet Takip Sistemi Kuruluşu Ve Geliştirilmesi

VERGİ HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Vergi Planlaması

•       Vergi Uzlaşmaları Takibi Ve Danışmanlığı

•       Vergi İnceleme Öncesi Hazırlık Danışmanlığı

•       Vergi İnceleme Süreci Tespitleriyle İlgili Danışmanlık

•       Tarhiyat Öncesi Ve Sonrası Uzlaşma Danışmanlığı

•       Vergi Mahkemeleri Dava Dosya Danışmanlığı

•       Şirket Tasfiye – İflas Ve Konkordato Danışmanlığı

FAALİYET DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Stratejik Planlama Ve Sermaye Karar Süreçleri

•       Net İşletme Sermeye İhtiyacının Belirlenmesi

•       Nakit Akım (Cash – Flow) Tablolarının Hazırlanması

•       Şirket Tahsilat Sistem Analizi Ve İyileştirilmesi

•       Aylık Ve Yıllık Bütçelerin Oluşturulması

•       Bütçe Ve Gerçekleşmelerin Kontrolü – Farkların Sebep Sonuç İlişkilerinin Tespit Ve Değerlendirmesi

•       Bütçelerin Raporlanma Sisteminin Oluşturulması

•       Faaliyet Devir Hızlarının Tespiti ( Stoklar – Alacaklar – Borçlar )

•       Banka Operasyon Ve İşlemleri Yürütme Ve Denetimleri

•       Şirket Müşteri Ve Satıcı Sözleşmelerinin Değerlendirme Ve Analizleri

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Şirket Kuruluş Ve Ana Sözleşme  Hazırlık Hizmetleri

•       Şirket Evliliklerine Yönelik Devir, Bölünme Ve Birleşme Hizmetleri

•       Yönetim Kurulu Danışman Üyelik Hizmetleri

•       TTK – Şirket Denetçi Temin Ve Atama Danışmanlık Hizmetleri

•       Şirket Genel Kurul Süreci Takip Ve Uygunluk Denetim Danışmanlığı

•       Yeni Türk Ticaret Kanunu Uygulama Ve Yükümlülük Danışmanlığı

•       İş Hukuku Ve Sgk İşlemleri Danışmanlık Hizmetleri

DENETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Sektör Analiz Ve Değerlendirmeleri

•       Şirket İç Muhasebe Sisteminin Gözden Geçirilmesi

•       Hesapların Denetimi

•       Bütçe Analizleri

•       Ticari Risklerin Değerlendirme Ve Analizi

•       Karlılık Ve Verimlilik Denetimi

•       Kayıtların Mevzuata Uygunluk Denetimi – Eğitimleri

•       Firma Beyanname Ve Bildirgelerinin Kontrol Ve Denetimi

•       Personel Hakedişlerinin Kontrol Ve Denetimi

•       Şirket Faturalarının Uygunluk Ve Kayıtlarının Kontrol Ve Denetimi

•       Gelir, Gider Ve Tahakkuk Belgelerinin Kontrolu

•       Özel Amaçlı Diğer Denetimler Ve İşlem Denetimleri

İŞLEM DENETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

  Birleşme Sözleşmesi Ve Raporunun Denetlenmesi

•       Tasfiye Halindeki Şirketin Birleşmeye Katılımının Denetlenmesi

•       Sermayenin Kaybı Ve Borca Bataklık Halinde Birleşmenin Denetimi

•       Bölünme Sözleşmesi Ve Planının Denetlenmesi

•       Tür Değiştirme Planı Ve Raporunun Denetlenmesi

•       Komandit Şirketlerin Finansal Tablolarının Denetlenmesi

•       Şirket Kuruluş İşlemlerinin Denetlenmesi

•       Sermaye Artırımının Denetlenmesi

•       Esas Sermaye Azaltılmasının Denetlenmesi

•       İç Kaynaklardan Yapılan Sermaye Artırımının Denetlenmesi

•       Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Denetlenmesi

•       Limited Şirketlerde Ayrılma Akçesinin Denetlenmesi